Tema pesme Uros i Mrnjavcevici

Tema pesme Uros i Mrnjavcevici je vecita srpska tema, a ona je nesloga.
Zakonitog nasljednika ne zele da prihvate velikasi koji su se osilili i koji su cim su dobili malo vlasti za sebe mislili da im sve pripada. Tema nesloge prerasta u motiv pravednosti istorijsko imaginarne i skoro beznačajne ličnosti Marka Kraljevića. Kao Bog na nebu tako Marko Kraljević na zemlji odlučuje kako treba i kako će biti.